Warsztaty

Paulina Wycichowska prowadzi warsztaty grupowe i indywidualne na różnych poziomach zaawansowania – w zależności od wybranych zajęć. Zainteresowanych prosimy o kontakt przez stronę internetową. Zapraszamy!

Taniec współczesny.
Zajęcia taneczne zawierające autorskie zestawienie elementów z różnych technik tańca współczesnego (release, Limon, Cunningham, Graham) i innych metod treningu świadomości ciała (Pilates, joga, sztuki walki). Zajęcia polegają na organicznej rozgrzewce, następnie statycznych i dynamicznych ćwiczeniach wzmacniających umiejętności techniczne, wreszcie kończącym lekcję układem tanecznym. Mogą się w nich również pojawić zadania improwizacyjne i kreatywne. Warsztaty te oferują możliwość rozwijania wiedzy i doświadczenia ciała i jego ruchu w technice tańca współczesnego. Pogłębiają świadomość przestrzeni, dynamiki ruchu i drugiej osoby. Uczą organicznego, ekonomicznego operowania ciałem przy uwzględnieniu jego anatomicznych predyspozycji i bezpiecznego poruszania się na podłodze. Poruszają wyobraźnię i kreatywność uczestników poprzez wybrane odniesienia imaginacyjne i działania twórcze.
Zajęcia grupowe i indywidualne dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania.

Technika tańca współczesnego oparta na technice M. Graham.
Zajęcia z techniki tanecznej oparte na zasadach wytyczonych przez pionierską technikę Marthy Graham. Zbudowane są na rozumianych wielopłaszczyznowo pojęciach: contraction i release, lecz w nowoczesnym potraktowaniu w odniesieniu do wiedzy o anatomii i motoryce ciała ludzkiego. Polegają na intensywnych ćwiczeniach na podłodze, następnie konsekwentnie nawiązujących do nich zadaniach na środku sali i podróżujących w przestrzeni. Technika ta czerpie nastawienie do ruchu z jogi, stąd kształci silne, lecz elastyczne i długie mięśnie oraz promuje większą ruchomość w stawach poprzez otwieranie przestrzeni między poszczególnymi kośćmi. Rozwija świadomość ciała, koordynację ruchową i przygotowuje uczestnika do prawidłowego wykonywania niemal każdego zadania stawianego przez taniec współczesny. Warsztaty w tej technice dają najbardziej spektakularne efekty w regularnym, dłuższym treningu.
Zajęcia grupowe dostępne dla średniozaawansowanych i zaawansowanych

Technika tańca współczesnego oparta na technice M. Cunninghama.
Zajęcia z techniki tanecznej oparte na założeniach Merce’a Cunninghama. Opierają się na podstawowych akcjach ruchowych, możliwych dla ciała ludzkiego, wykonywanych w izolacji lub integracji poszczególnych jego części, z silnym odniesieniem do geometrii przestrzeni. Podejmowane działania stawiają wyzwanie doprowadzania ruchu do ekstremum możliwości wykonującej go jednostki, pozwalając na ciągłe podwyższanie poprzeczki dotyczącej pokonywania własnych limitów. Zajęcia kształtują świadomość ciała i przestrzeni, wzmacniają mięśnie i uczą szerokiego ruchu na wszystkich płaszczyznach.
Zajęcia grupowe dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania.

Harmonia ciała
Zajęcia ruchowe wykorzystujące elementy body conditioning, body mind, Pilatesa, jogi i Techniki Alexandra, również różnych form masażu. Sprzyjają budowaniu kondycji, siły, wytrzymałości i elastyczności mięśni oraz świadomości ciała. Równolegle zwracają uwagę na łączenie pracy nad ciałem z aktywnością umysłu i odniesieniem do stanu ducha. Warsztaty składają się z wprowadzenia – zadań dotyczących świadomości ciała i przestrzeni, rozgrzewki, następujących kolejno ćwiczeń aerobowych, wzmacniających i rozciągających, następnie końcowych działań otwierających lub wyciszających. Poprzez zintegrowane, wielopłaszczyznowe odniesienie do człowieka w jego złożoności, zajęcia te wykazują również działanie choreoterapeutyczne.
Zajęcia grupowe dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania.

Choreologia praktyczna.
Cykl zajęć teoretyczno-praktycznych wprowadzających w podstawy analizy ruchu opracowane na podstawie teorii Rudolfa Labana. Uczestnicy poznają, doświadczają i uczą się świadomego zastosowania podstawowych elementów ruchu: działań i możliwości ekspresji ciała ludzkiego, zagadnień dotyczących przestrzeni, dynamiki i relacji, stopniowej formalizacji ruchu od mowy ciała do tańca w różnych stylach. Choreologia praktyczna to znakomite narzędzie dla choreografa, pedagoga, tancerza i aktora, ponieważ rozwija świadomość ciała, pewnych aspektów kompozycji i poszerza paletę środków ekspresji. Jest to również świetna pomoc dla teoretyków ruchu i tańca, a także dziennikarzy i krytyków w kwestii ubogacenia języka opisującego wydarzenia taneczne i rozpoznania celowych zastosowań pewnych elementów przez choreografa.
Zajęcia grupowe dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania.

Taniec klasyczny dla współczesnych tancerzy.
Zajęcia tańca klasycznego przystosowane dla potrzeb tancerzy współczesnych. Koncentrują się na rozwijaniu świadomości instrumentu, jakim jest ciało ludzkie – artykulacji ruchu poprzez izolację i integrację jego części. Trening oparty jest przede wszystkim na prawidłowej i optymalnej anatomicznie pozycji i pracy ciała. Lekcja kształci siłę, wytrzymałość i elastyczność mięśni, świadomość kierunków i płaszczyzn w przestrzeni, umiejętności techniczne wykonywania obrotów i skoków.
Zajęcia grupowe i indywidualne dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania.

Taniec kreatywny dla dzieci.
Zajęcia ruchowo-taneczne dla dzieci oparte na wybranych zagadnieniach ruchowych opracowanych według choreologii praktycznej. Warsztaty te są dostosowane do grupy wiekowej i określonej tematyki, odpowiednio skonstruowane dynamicznie. Rozwijają świadomość ciała i drugiego człowieka, zdolności ruchowe i wyobraźnię przestrzenną. Uwrażliwiają muzycznie i poprzez wybrane zadania pobudzają kreatywność własną dziecka, przez co oferują odpowiedni balans między kształtowaniem narzuconej formy tańca a otwieraniem go twórczo. Zajęcia są świetną zabawą, która zarazem integruje działania umysłu i ciała u dzieci. Uczy je też rozpoznawania, nazywania, kontrolowania i ekspresyjnego wyrażania emocji, a także współdziałania w grupie, co ma również działanie choreoterapeutyczne.