Praca Dydaktyczna

PRACA PEDAGOGICZNA:

 • Regularne warsztaty tańca współczesnego, terapii ciała i choreologii praktycznej na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych oraz tańca kreatywnego dla dzieci prowadzone od 1998 roku,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: Pracownia Nauk o Tańcu, Taniec w kulturze fizycznej – wykładowca przedmiotów: teoria tańca – choreologia, techniki modern (na bazie technik Graham, Cunningham, Limon), repertuar, kompozycja tańca, warsztat arteterapeutyczny, seminarium dyplomowe solo (2015 do chwili obecnej),
 • Collegium da Vinci w Poznaniu, Edukacja prorozwojowa – wykładowca przedmiotów: laboratorium muzyczno-ruchowe i teatralne, wartości estetyczne w edukacji, warsztat arteterapeutyczny (2015 – do chwili obecnej),
 • Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouette: regularny nauczyciel labanowskiego tańca kreatywnego dla dzieci i młodzieży (2016 do chwili obecnej),
 • Warsztaty tygodniowe dla Zespołu Tańca „Aluzja” – techniki modern wg M. Graham, taniec kreatywny (2018),
 • Warsztaty mistrzowskie dla pedagogów Centrum Sztuki Tańca w Krakowie – Edukacji Artystycznej Dzieci – techniki modern wg M. Cunninghama, taniec kreatywny (2018),
 • Dancing Fairplayce Poznań – pedagog tygodniowych warsztatów Pilates core i tańca kreatywnego (2017),
 • Obóz letni Szkoły Tańca i Baletu Fouette – pięciodniowe warsztaty techniki modern wg Cunningham i tańca kreatywnego (2017),
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wydział Artystyczny (kierunek: Taniec): wykładowca przedmiotów teoria tańca – choreologia, taniec współczesny, techniki modern (na bazie technik Graham, Cunningham, Limon), projekt dyplomowy grupowy (2012 – 2017),
 • Warsaw Dance Department – współpraca gościnna jako pedagog technik modern (2014-2016),
 • Festiwal Na Bosaka w Połczynie Zdroju – warsztaty harmonii ciała i technik modern (wg Graham i metoda Cunninghama) (2016),
 • Przez 18 lat coroczny pedagog Warsztatów Tańca Współczesnego w Poznaniu Dancing Poznań przedmioty: terapia ciała, taniec kreatywny dla dzieci, techniki modern, taniec współczesny, twórcze laboratorium ruchowe (1998 – 2016),
 • Regularne lekcje tańca współczesnego z elementami improwizacji dla tancerzy Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu (1998 – 2015),
 • Gościnne masterclasses – warsztaty mistrzowskie z tańca współczesnego przy okazji wyjazdów festiwalowych Polskiego Teatru Tańca: Niemcy, Izrael, Norwegia, Białoruś, Rosja (2000-2015),,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Kierunek: Aktorstwo – współpraca w zakresie ćwiczeń z tańca współczesnego (Rok akademicki 2011/2012, Semestr I i II),
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach (kierunek: Taniec): wykładowca przedmiotu body mind (Rok akademicki 2007/2008, Semestr I),
 • Studium Instruktorów Tańca Towarzyskiego Fantom w Toruniu; pedagog tańca współczesnego (2007),
 • Centrum Kultury w Poznaniu, Studium Zaoczne Instruktorów Tańca Współczesnego: pedagog tańca współczesnego (techniki oparte na technikach Graham i Cunningham), baletu dla współczesnych tancerzy i choreologii praktycznej (1997 – 2001).

PROJEKTY EDUKACYJNE I SPOŁECZNE:

 • Zmowy z_Dźwięków – Projekt muzyczno-ruchowy dla dzieci i młodzieży kompozytora Jarka Kordaczuka zrealizowany w Filharmonii Gorzowskiej – warsztaty ruchowe i choreografia Finału (2017),
 • Cyrkostrada: Projekt Teatru Powszechnego i Movements Factory adresowany do seniorów i dzieci – laboratorium ruchowe, współpraca choreograficzna (2016),
 • Projekt 5 zmysłów. eMOTION Centrum edukacyjnego MCA i MT1, adresowany do osób głuchoniemych, borykających się ze znacznymi ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a także niepełnosprawnych umysłowo, zaznajamiający uczestników z wybranymi aspektami teatru i tańca (warsztaty, spektakle i wykłady) – kierownictwo artystyczne Projektu, koordynacja i prowadzenie warsztatów z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie i niepełnosprawnymi ruchowo (2012),
 • Dla sztuki duś Enter: Projekt realizowany przez Krotoszyński Ośrodek Kultury w ramach Domu Kultury + adresowany do dzieci i młodzieży z okolic Krotoszyna – warsztaty tańca współczesnego i reżyseria finałowego pokazu Projektu (2012),
 • Terra – projekt artystyczno- edukacyjny dla młodzieży (warsztaty ruchowe i pokazy) zrealizowanych w ramach Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2009).